การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ วัดประสพสุข อำเภอทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ