การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ