การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ