วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 17:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดงานเลี้ยง “งานมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2561” แด่
1.รองฯวิชัย พานิชวงษ์
2.คุณครูสุปราณี ผ่องศรี
3.คุณครูสัญญา ชาดิษฐ์
4.คุณครูนิรันดร์ พิมใจใส
5.คุณครูลำยอง รอดโฉมฉิน
6.คุณครูพรทิพย์ ปานชา
7.คุณครูศุภัควัลย์ แสงคู่วงษ์
ณ หอประชุมโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้ม