คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมจัดงานมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ