ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการคนใหม่ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู สมาคมครูเก่า ส.ม. บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ขอต้อนรับและแสดงความยินดีในการมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ