โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และครูจัดโครงการ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม