วันที่ 24 มกราคม 2561 ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปลาม้า มอบทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 500 บาท .”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา และกลุ่มงานแนะแนว    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ