ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ