ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน