วันพฤหสับดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมรับฟังการเรื่อง ประชาสัมพันธ์การปราบปามค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม ดร. วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ