ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ