วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2561 และกล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายอภิรัฒน์ สลวยล้ำ สาขาวิชาภาษาไทย 2.นาสาวมณีรัตน์ คงคาหลวง สาขาวิชาภาษาไทย 3.นางสาวหทัยทิพย์ กรจันทร์ดี สาขาวิชาภาษาจีน 4.นางสาวศริริรัตน์ สอนศรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม