วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา และคณะผู้บริหารร่วมในการประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ