วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสทัศนศึกษา     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม