วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ยินดีต้อนรับผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ