วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองลูกเสือโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย โดยการนำของนางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ