โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี รวมพลัง โดยคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิฯ สมาคมผู้ปกครอง- ครู ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาห้องสมุด และคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ วันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙- ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม