พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส ศิลปอาชา โดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ