คณะครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมจัดพิธีมุทิตาจิตนุสรณ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ