วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม