วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้ม