วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 15:00 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม