วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการดุษฎี เนาวรัตน์ ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนประชามงคล ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม