วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มาศึกษาดูงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมดร.วินัย สารสุวรรณ โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ