โครงการอบรมครูพันธุ์ใหม่ เข้าใจความหลากหลายระหว่างรุ่น (Smart Teacher:Understanding Generational Diversity) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ดร. วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม