วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณร่วมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.วพ.) ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ