วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ณ ห้องประชุมดร.วินัย สารสุวรรณ    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ