วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ    คลิกเพื่อดูอัลบั้ม