วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 ร่วมเดินขวบนโครงการรณรงค์ลด/คัดแยกขยะ(ขยะเปียก/แห้ง:ขายได้/ขายไม่ได้) ณ บริเวณอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม