วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและ นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 5,6 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรม ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ      คลิกเพื่อดูอัลบั้ม