วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและ นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรม ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม