โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์โดยมี นายสมพงษ์ สุนทรธรรม นายกเทศมนตรีตำบลโคกคราม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด “ดอกแก้วเกมส์” ครั้งที่ 18  ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้ม