วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” มอบใบประกาศนียบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ