วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เป็นสถานที่จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม