ไชเท้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Raphanus sativus Linn. อยู่ในวงศ์ Crutiferae หัวไชเท้าหรือผักกาดหัว มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน และได้แพร่หลายไปทั่วตามการอพยพย้ายถิ่นของคนจีน นิยมรับประทานเป็นอาหาร ใช้ทำเป็นแกงจืด แกงส้ม ต้มจับฉ่าย หรือเอามาดองเค็ม ตากแห้ง ทำเป็นหัวไชโป๊ แล้วนำมาปรุงเป็นอาหารทานกับข้าวต้มกุ๊ย

หัวเรื่อง และคำสำคัญ

พืช, ไชเท้า

ประเภท

Image

ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท.

สื่อประกอบการเรียนรู้

รูปแบบการนำเสนอ แบ่งตามผลผลิต สสวท.

ภาพถ่าย ภาพวาด

ลิขสิทธิ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่เสร็จ

วันอังคาร, 14 ธันวาคม 2553

ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน

วรพรรณ ทิณพงษ์

รูปแบบไฟล์

.jpeg

สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา

ชีววิทยา

ระดับชั้น

ทุกระดับชั้น

ช่วงชั้น

ทุกช่วงชั้น

กลุ่มเป้าหมาย

ครู
นักเรียน
บุคคลทั่วไป